Tag Archives: faktu

Projekotwanie balustrady PCV na plot i bramkę sztachetowa nie zada zezwolenia na to ani raportowania tego faktu starostwu powiatowemu poza szczególnymi przypadkami.

Konstrukcja sztachetki PVC na plot i furtkę ogrodzeniowa nie potrzebuje pozwolenia na budowę ani zgłaszania tego faktu gminie nie licząc szczególnych przypadków.

Ogrodzenia z plastyku na plot i furtę ze sztachetek nie przekraczające poziomu 2,2 m wznoszone miedzy dwoma graniczącymi działkami nie potrzebują żadnych formalności oficjalnych. Dotyczy to tez ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów przy drogach prywatnych i wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia ogrodzenie z Winylu na ogrodzenie i furtkę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu winno określać gatunek ogrodzenia, sposób wykonania jego montażu i zaplanowany dzień startu budowy.
  5. Prócz zgłoszenia trzeba dodać oświadczenie o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych a także jeżeli jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasem do budowy ogrodzenie z PCV na plot i bramę sztachetowa potrzebne są dodatkowe uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na miejsce zjazdu.

Stawianie ogrodzenia można zacząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie przedtem sprzeciwu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, kiedy zamierzane ogrodzenie z plastiku na plot i furtkę sztachetowa jest nieadekwatne z określeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej szosy. W sytuacji kiedy przewidywane plot plastikowe na ogrodzenie i bramkę sztachetowaprawdopodobnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. przez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać dostania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu jest ważne przez 2 lata. Brak rozpoczęcia prac przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w wypadku ochoty wybudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.